Klachtenprocedure voor Skylux NV

Stap 1: Klacht Indienen

 1. Contactgegevens:

  • E-mailadres: info@skylux.be
  • Telefoonnummer: +32 (0) 56 20 00 00
  • Adres: Zie onze contactpagina hier.
 2. Vereiste Informatie:

  • Uw naam en contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres).
  • Beschrijving van het probleem of de klacht.
  • Eventuele order- of factuurnummers.
  • Foto's of andere documentatie die de klacht ondersteunen.
 3. Indieningsmethode:

  • U kunt uw klacht indienen via e-mail naar info@skylux.be.
  • Telefonisch contact opnemen via +32 (0) 56 20 00 00.
  • Via ons contactformulier op de website hier.

Stap 2: Ontvangstbevestiging

 1. Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 2. In deze bevestiging wordt vermeld:
  • Dat uw klacht is ontvangen.
  • De verwachte tijdlijn voor de behandeling van uw klacht.
  • De naam en contactgegevens van de persoon die uw klacht behandelt.

Stap 3: Onderzoek en Beoordeling

 1. Uw klacht wordt door een verantwoordelijke medewerker onderzocht.
 2. Wij kunnen contact met u opnemen voor aanvullende informatie indien nodig.
 3. Het onderzoek duurt doorgaans maximaal 10 werkdagen.

Stap 4: Oplossing en Terugkoppeling

 1. Na het onderzoek ontvangt u een schriftelijke reactie met:
  • De uitkomst van ons onderzoek.
  • Eventuele voorgestelde oplossingen of maatregelen.
  • De stappen die wij zullen ondernemen om het probleem op te lossen.
 2. Indien u akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, wordt deze zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Stap 5: Escalatie (indien nodig)

 1. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u de klacht escaleren naar een hogere manager binnen Skylux NV.
 2. Hiervoor kunt u opnieuw contact opnemen via info@skylux.be of telefonisch via +32 (0) 56 20 00 00, met vermelding van uw eerdere correspondentie en waarom u niet tevreden bent.
 3. Uw escalatie wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen en er wordt gestreefd naar een definitieve oplossing binnen 10 werkdagen na escalatie.

Stap 6: Afronding

 1. Zodra een definitieve oplossing is gevonden en uitgevoerd, ontvangt u een bevestiging dat de klacht is afgehandeld.
 2. Wij zullen u vragen om uw ervaring te delen, zodat wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

Wij streven ernaar om al onze klanten tevreden te stellen en waarderen uw feedback zeer. Dank u voor het nemen van de tijd om ons op de hoogte te stellen van uw zorgen.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Becom. Becom zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:
http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen
op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr